Przestałem oponować i zacząłem myśleć o pozytywnym działaniu i realizacji zamierzonego przeze mnie celu, a mianowicie na sformułowaniu propozycji, która pozwoliłaby nam żyć w ten sposób, który nie powoduje upadku biologicznych systemów podtrzymujących wszelkie życie na Ziemi.

To słowa Bill Mollisona w przedmowie do książki Wprowadzenie do permakultury.
O tej książce jest dzisiejszy post. Zapraszam.

Bill Mollison, twórca pojęcia permakultura

Bill Mollison (1928-2016) był australijskim badaczem, naukowcem i nauczycielem. Wychował się w Tasmanii (jest to najmniejszy stan w Australii, wyspa u jej wschodnio-południowych wybrzeży), w rybackiej wiosce Stanley. Życie na wiosce toczyło się spokojnie, blisko natury, a jej mieszkańcy wytwarzali sami wszystkie przedmioty niezbędne do życia. Mając około 28 lat, Mollison dostrzegł, że system, w którym żył do tej pory, zaczyna się zmieniać, np. gwałtownie malały zasoby ryb, a połacie lasów zaczęły obumierać. Jego wieloletnie doświadczenia zawodowe, zdobyte w CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – pol. Wspólnota, Organizacja Badań Naukowych i Przemysłowych) oraz w Tasmanian Inland Fisheries Department (pol. Tasmańska Komisja Rybołówstwa Śródlądowego) sprawiły, że chciał zaprotestować przeciwko niszczącym zdrowie i otaczający świat układom politycznym i przemysłowym. Bardzo szybko jednak przekonał się, że sprzeciw ten nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Podczas pracy na Uniwersytecie Tasmańskim opracował podstawy zrównoważonego rolnictwa, opartego na naturalnych systemach zaobserwowanych przez niego w naturze, stworzył system wielopiętrowych upraw wieloletnich. System ten nazwał „permakultura”. W jego działaniach pomagał mu wtedy student David Holmgren, uwieńczeniem ich pracy była książka Premaculture One, wydana w 1978 roku.

Tasmania

Wprowadzenie do permakultury

Pierwsze, oryginalne wydanie książki Wprowadzenie do Permakultury (ang. Introduction to Permaculture) miało miejsce w 1991 roku. Przy wydaniu książki pomagała Billowi Mollisonowi Rena Mia Slay, z którą współpracował od wielu lat. Książka ta nawiązuje do poprzednich publikacji autora (tj. Permaculture One, Permaculture Two oraz Permaculture: A Designers’ Manual ), wzbogacając je nową, ciekawą treścią. Uważana jest za klasyczny podręcznik, kompendium wiedzy o projektowaniu permakulturowym, bazującym na doświadczeniach Mollisona przy projektowaniu siedlisk oraz na wielu przeprowadzonych kursach na temat technik i strategii permakulturowych. Polskie wydanie tej książki ukazało się w 2020 roku z inicjatywy Wydawnictwa Permakultura.Edu.Pl, dzięki przedsprzedaży i wsparciu finansowemu grupy osób i podmiotów. Miło nam, że nasz projekt Ray Of World znalazł się w gronie podmiotów wspierających wydanie tej książki.

Książka zawiera ciekawe przemyślenia autora oraz praktyczną wiedzę dotyczącą projektowania siedlisk permakulturowych. Są tam treści ukazujące idee permakultury, zasady projektowania terenu i korzystania z wzorców płynących z natury. Są również rozdziały dotyczące budowli (uwzględniając strefy klimatyczne), projektowaniu przydomowego ogrodu, sadów, agroleśnictwa, upraw zbożowych, hodowli zwierząt, a także rozdział poświęcony strategiom miejskim i wspólnotowym.

Dodatkowo każdy rozdział opatrzony jest bibliografią i dodatkową, wartą uwagi, literaturą. Zwieńczeniem książki jest lista użytecznych w permakulturze roślin z podziałem na kategorie.

Pojęcie permakultury według Billa Mollisona

Stworzone przez Mollisona pojęcie permakultura (ang. permaculture) pochodzi z połączenia słowa pernament ze słowem agriculture, co oznacza w przybliżeniu zrównoważone rolnictwo, co ważne słowo agriculture zawiera w sobie słowo culture, co z łacińskiego oznacza „uprawa”, „hodowla”. Permakultura to system projektowania, dzięki któremu tworzy się trwałe środowiska ludzkie, przyjazne dla środowiska i ekonomicznie wydajne. Permakultura tworzy systemy dla miast i wsi, łącząc naturalne cechy krajobrazów i struktur z właściwościami poszczególnych roślin i zwierząt. Tworzenie takich systemów jest możliwe nawet na bardzo małej powierzchni. Permakultura wykorzystuje zarówno doświadczenia tradycyjnych systemów rolniczych jak i współczesną wiedzę naukową i technologiczną, dążąc do zbalansowanej produkcji pożywienia dla ludzi i zwierząt. Według Mollisona, jedno z trafniejszych ujęć podstawowej filozofii permakultury zostało przedstawione przez Masanobu Fukuokę w książce Rewolucja źdźbła słomy (artykuł poświęcony tej książce znajdziesz: tutaj). Polega ona na współpracy z naturą, a nie działaniom skierowanym przeciwko niej. Permakultura wydobywa ze środowiska wszystko to, co pozytywne, w przeciwieństwie do metod, które naturę atakują, zadając wiele potężnych ciosów.

Wszystkim zainteresowanym szczerze polecam przeczytanie tej książki. To ważna pozycja, która może stać się inspiracją do stworzenia własnego siedliska permakulturowego, a tym samym do życia zgodnego z rytmami, wyznaczanymi przez naturę.

Informacje wykorzystane w artykule pochodzą z książki:

wprowadzenie do permakultury okladka

Więcej o działalności PermaKultura.Edu.Pl, a także o wydanych przed nich książkach, na stronie Internetowej:
permakultura.edu.pl

Źródła zdjęć krajobrazów:
https://unsplash.com/photos/tBhJp-i-cIw
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tasmania#/media/Plik:Cradle_Mountain_Behind_Dove_Lake.jpg